Henter data
Skip Navigation LinksHjem > Avtaleområder > Leverandør > Circle K Norge AS

Circle K Norge AS
Cirkle K har en ledende posisjon som leverandør av drivstoff og andre energiprodukter til transportnæringen, landbruket og industrien.
I varme- og energimarkedene er selskapet en betydelig aktør med leveranser av produkter som fyringsoljer og parafin både til husholdninger og næringsliv. Selskapet er dessuten engasjert innen fornybare energikilder.

Cirkle K driver salg og distribusjon av energiprodukter og drivstoffer til biler, fly, båter og stasjonære motorer. I tillegg produserer og markedsfører Cirkle K et bredt spekter av smøremidler og spesialprodukter. Selskapet er en solid leverandør av kompetanse og rådgivning for private og næringslivet.

Cirkle K har nær 500 utsalgssteder for bensin og diesel i Norge. Dette nettverket er satt sammen av ulike typer stasjoner - fra små, lokale kjøpmenn med et par drivstoffpumper til de store servicesentrene med et bredt utvalg tjenester og varer.
I tillegg til drivstoff og enkel bilservice tilbyr flertallet av Cirkle Ks stasjoner både fast food, kiosk- og dagligvarer. På Cirkle K har vi over 250 bilvaskanlegg rundt om i landet. Utleie av tilhengere finnes også på enkelte av våre stasjoner.

Cirkle K er en stor leverandør av drivstoff til både sivil og militær luftfart. Selskapet er representert på alle viktige flyplasser i Norge. Også fiskeflåten og skipsfarten for øvrig forsynes med marine drivstoffer og bunkers fra Cirkle K gjennom et godt utbygget nett av kystanlegg.

Trykk her for å lese mer om avtalen.

Du må være registrert bruker for å få tilgang.

AgriKjøp AS, Schweigaardsgt 34c, Postboks 9230 Grønland, 0134 Oslo, Tlf: 22 05 71 15
Alle rettigheter © AgriKjøp AS | Powered by Crayon | Webdesign: Dalsgren