Henter data
Skip Navigation LinksHjem > Om AgriKjøp

Om AgriKjøpAgriKjøp AS er en felles innkjøpsorganisasjon for Landbrukssamvirkets bedrifter og deres datterselskaper. AgriKjøp har ansvaret for Agrol – Landbrukets fordelsprogram.

AgriKjøp er et aksjeselskap som inngår i Landbrukssamvirket og har 11 årsverk. Selskapet ble dannet i september 2000 og inngår innkjøpsavtaler for landbrukssamvirket og bønder. AgriKjøp eier og drifter AgriCard – Landbrukets kreditt- og fordelskort.

Vår visjon er ”Samlet innkjøp – reduserte kostnader”.

 

AgriKjøp AS, Schweigaardsgt 34c, Postboks 9230 Grønland, 0134 Oslo, Tlf: 22 05 71 15
Alle rettigheter © AgriKjøp AS | Powered by Crayon | Webdesign: Dalsgren